Om oss

En specialist klinik i Orminge, Saltsjö-Boo med gedigen erfarenhet och bred kompetes inom flertalet kirurgiska specialiteter.

"Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Plastikkirurgi, Obesitaskirurgi, Stominedläggning, Bråck, Gallbesvär, Mag -/ tarm besvär inkl. ändtarmsbesvär samt operationer av hudförändringar."

CK Kirurgkliniken erbjuder hög tillgänglighet och ett proffessionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra vård, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Kirurgkliniken ägs av Nacka Kirurgi AB, ett dotterbolag till familjeföretaget Carballos Klinic AB. Ekonomisksituation kan ses på alla bolag (https://www.allabolag.se/5592014145/nacka-kirurgi-ab).

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Kirurgkliniken följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballo Klinic AB´s koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i ”LEAN-Healthcare” utgör en naturlig och central del I verksamheten. Vården som bedrivs inom koncernen siktar till att

CK Kirurgkliniken

På CK Kirurgkliniken sätter vi våra patienter i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

Då CK Kirurgkliniken kommer att utföra sjukvård på uppdrag av Region Stockholm följer Kirurgkliniken även RS vision och värdegrund, således kommer öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan högt upp på agendan.För mer info var god se separat information på RS hemsida vad gäller aktuell vision och värdegrund.

Kirurgkliniken kommer att erbjuda sina patienter högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient/kundnöjdhet. Patient och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Kirurgkliniken vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

woman in white sleeveless shirt with blue eyes