CK Kirurgkliniken är en specialistklinik i Nacka. Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Plastikkirurgi, Bråck, Gallbesvär, Mag -/ tarm besvär inkl. ändtarmsbesvär  samt operationer av hudförändringar.

CK Kirurgkliniken erbjuder hög tillgänglighet och ett proffessionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra vård, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Kirurgkliniken ägs av Nacka Kirurgi AB, ett dotterbolag till familjeföretaget Carballos Klinic AB. Ekonomisksituation kan ses på alla bolag (https://www.allabolag.se/5592014145/nacka-kirurgi-ab).


Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Kirurgkliniken följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballo Klinic AB´s koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet inom samtliga verksamheter och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i ”LEAN-Healthcare” utgör en naturlig och central del I verksamheten. Vården som bedrivs inom koncernen siktar till att vara det självklara valet när det gäller planerad kirurgisk specialistvård för invånarna i de omgivande kommunerna och kommer att genom hög tillgänglighet, närhet och kvalitet även attrahera andra patienter både inom och utanför de län och regioner som verksamheterna är verksamma inom.


På CK Kirurgkliniken sätter vi våra patienter i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

Då CK Kirurgkliniken kommer att utföra sjukvård på uppdrag av Region Stockholm följer Kirurgkliniken även RS vision och värdegrund, således kommer öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan högt upp på agendan.För mer info var god se separat information på RS hemsida vad gäller aktuell vision och värdegrund.

Kirurgkliniken kommer att erbjuda sina patienter högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient/kundnöjdhet. Patient och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Kirurgkliniken vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

I god samverkan såväl internt som med externa aktörer kommer Kirurgkliniken sträva efter ständiga förbättringar inom vården och den egna verksamheten med patientens behov i fokus.

Kvalitet och patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut enkäter som utvärderar patientnöjdheten hos oss. 

Läs mer

D27BA2BE-8B01-4CD1-818D-B00AFD95A0EA_scaled_LIGHTBOX.jpeg

Våra medarbetare

Läs mer om oss som arbetar på kliniken.

46937815-B4EE-4B45-BC15-CF1C88C5F87E_scaled_LIGHTBOX.jpeg

KONTAKT

Tveka inte att kontaka oss

KARRIÄR

Vill du bli en av oss?