Förberedelser

Innan undersökningen är det viktigt att du har fastat i minst sex timmar, vilket innebär att du inte får äta eller dricka. Om du behöver ta läkemedel går det bra att ta dem med ett glas vatten fram till två timmar innan undersökningen. 

Hur går undersökningen till?

Ett gastroskop är ett instrument som består av en mjuk och böjlig slang. Slangen är ungefär en meter lång och en centimeter i diameter. Gastroskopet är sin tur kopplad till en bildskärm.

Innan undersökningen påbörjas kan du få du en lokalbedövningsspray i svalget för att dämpa kräkreflexer och minska obehaget när slangen förs ner i matstrupen. Därefter lägger du dig på vänster sida och du får bita på ett ihåligt munstycke vilket skyddar endoskopet. Endoskopet förs sedan in via munnen och du får svälja för att det ska glida ned i magsäcken. Medans undersökningen pågår kan både endoskopisten och du se slemhinnorna på bildskärmen. 

Undersökningen tar ungefär 5-10 minuter. En gastroskopi är vanligtvis inte smärtsam, men kan upplevas som obehaglig. Kom ihåg att du kommer att ha fria luftvägar hela tiden och kan alltså andas som vanligt under hela undersökningen. 

Du kan få avslappnande medicin inför undersökningen om du känner dig orolig. Tänk isåfall då på att du får inte köra bil på hela dagen efteråt. 

Efter undersökningen

Du får resultatet av undersökningen direkt av endoskopisten och om vävnadsprover har tagits så skickas de för analys. Du kan känna dig lite uppblåst då endoskopisten under undersökningen blåser in luft för att se bättre, och kan rapa  en del efteråt. 

Du bör inte äta förrän bedövning släppt, vilket tar ca 30 minuter och om du har fått lugnande får du stanna kvar på avdelningen i 1 timme efteråt. 

Mediciner

Om du tar blodförtunnande, har diabetes eller fel på hjärtklaffarna kan det vara så att din dos behöver justeras inför undersökningen och det är bra om du isåfall kontaktar oss i god tid innan. 

Risker/Komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer vid en gastroskopi, men om de ändå uppstår är det isåfall blodtrycksfall, blödningar i mage och tarm eller hål i tarmväggen i samband med provtagning. Om komplikationer uppstår behandlas de direkt i samband med gastroskopin. 
WEB 1024_DSC_2104.jpg

Kontakta oss
Välkommen att ringa eller kontakta oss via 1177.se
Telefonnummer: 08- 400 140 30